loading

XẾP LỚP

Học sinh từ 18 tháng đủ điều kiện để nhập học tại trường mầm non quốc tế EtonHouse Hà Nội. Các bé khi nhập học sẽ được xếp lớp theo độ tuổi để đảm bảo phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng trẻ.

Tuổi Lớp Adult – Student Ratio
18 tháng – 3 tuổi Nhà trẻ 1 1 : 6
3 – 4 tuổi Nhà trẻ  2 1 : 10
4 – 5 tuổi Mầm non 1 1 : 12
5 – 6 tuổi Lớp dự bị tiền tiểu học/ Mầm non 2 1 : 15

Giới Thiệu EtonHouse

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn HN
Tư vấn HN
Tư vấn HN
Tư vấn HN

Hotline: 0965 588 888